Er I klar til Social Kapital på Spil?

Hvis I kan svare ja til mindst ét af spørgsmålene, er spillet for jer!

  • Vores hverdag kan være kaotisk og det kan være svært at følge med.
  • Vi er ikke altid enige om, hvilke opgaver, der skal prioriteres højest – og hvorfor.
  • Sygefraværet øger presset på den enkelte medarbejder og gør vores arbejdsplads mindre effektiv.
  • Vores arbejdsplads er opdelt i forskellige grupperinger, og vi tænker tit i ’os’ og ’dem’.
  • Vi har lyst til at udvikle vores arbejdsplads i fællesskab og til at gå nye veje i kompetenceudviklingen end kurser og efteruddannelse.
  • Tillid, samarbejdsevne, retfærdighed og fokus på kerneopgaven er væsentlige for vores arbejdsplads, og vi vil gerne udvikle vores handlinger og holdninger endnu mere.
  • Målinger på arbejdspladsen - fx APV og Trivselsundersøgelse - tyder på, at vi bør gør noget for at styrke vores trivsel og samarbejde.
  • Både ledelse og medarbejdere er motiverede til sammen at udvikle en bedre arbejdsplads.

Sidstnævnte udsagn SKAL I være enige i for at være klar!

 

Siden er sidst opdateret 17. september 2021