Trivsel og Kvalitet

Social Kapital på Spil har som mål er at øge trivsel, samarbejde og kvalitet i kerneopgaverne.

Spillet bruger begrebet social kapital som afsæt for at udvikle både trivsel og faglighed på arbejdspladsen. Social kapital er de relationer, som bliver bygget op, når I sammen løser jeres kerneopgave. Metoden er at styrke den sociale kapital på arbejdspladsen.

Talrige erfaringer viser, at når arbejdspladsen har en høj social kapital, er det rart at gå på arbejde, og I kan løse opgaverne mere effektivt og med en højere faglig kvalitet. Samtidig kan høj social kapital være med til at mindske stress og sygefravær.

Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne

Arbejdspladsen har en høj social kapital, når I har tillid til hinanden, når I er gode til at arbejde sammen og når I oplever, at hverdagen er præget af retfærdighed. Det er disse ’tre diamanter’, I udvikler undervejs i spillet.

Der med får ledelse og medarbejdere konkrete erfaringer med, hvordan I selv kan udvikle og forbedre jeres arbejdsplads og arbejdsglæde via hverdagens praksis.

Strategi, praksis og relationel koordinering

Samtidig har I fået en bedre sammenhæng mellem strategi og praksis, og I har fået en fælles forståelse af, hvordan forbindende social kapital kan styrke forbindelsen mellem de udførende led og den strategiske top, hvordan brobyggende social kapital kan styrke samarbejdet på tværs, og hvordan social kapital spiller tæt sammen med andre tilgange som fx relationel koordinering.

Siden er sidst opdateret 17. september 2021