Erfaringer

Social Kapital på Spil er blevet testet på en række arbejdspladser i Slagelse Kommune undervejs i udviklingen.

Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne har været meget positive. På denne side har vi samlet nogle af deltagernes oplevelser ved spillet.

Karina Nielsen og Astrid Elizabeth Bøget

Leder og tillidsrepræsentant i daginstitutionen Smørblomsten

"Vi opdagede hurtigt, hvor lidt der egentlig skal til for at vende dagligdagens fokus fra brok og ærgrelser til konstruktive løsningsmuligheder. Det skete allerede gennem den første opgave i Level 1, hvor vi skulle fortælle hinanden om dét i vores arbejde, der er særligt værdifuldt for netop hver enkelt af os. Og ved at vi dels opdagede, hvor forskellige bare vi to er, men også ved at vi opdagede dét, der rent faktisk er godt og motiverende, ja så er det bare blevet nemmere, at lægge fokus derhen i hverdagen, når vi opdager noget, der ikke fungerer.

Vi har lagt mærke til, at vi simpelthen er begyndt at spørge hinanden og kolleger: "Hvad skal der til, for at det her kan vendes til noget godt for dig?" i stedet for at falde i et brokke-kor. Og ja - så ER det faktisk ofte så let og så enkelt at skabe en god løsning.

Stefan Gents

Tidligere skoleleder på Dalmose Centralskole

”Det var allerede én af de første opgaver i level 1, der gjorde en stor forskel for mig. Jeg skulle forøge social kapital ved at ”lave småjusteringer i mit daglige arbejde”. Det var egentlig så lidt, jeg gjorde. og jeg valgte simpelthen at begynde at spise min frokost i personalerummet i stedet for ”i forbifarten” eller ved mit skrivebord.

Det havde den effekt for mig, at jeg fik mulighed for at komme lidt tætter på alle medarbejderne. Der var pludselig ikke så langt fra faglige debatter til social hygge og fodboldsnak. Flere medarbejdere har ligeledes udtrykt, at det er rart, at ledelsen er synlig i frokostpausen.

Anni Vilsgård og Hanne Thomsen

Leder og medarbejder i ungdomsklubben, FC Marievang

"Vi er GAMEMASTERE i spillet, og derfor skulle vi selv gennemføre Level 1, før vi fik de øvrige ansatte med. Én af opgaverne handler om at prøve spørge ind frem for at dømme og fortolke, og der oplevede vi det, at Hanne fik håndteret en potentiel konflikt med en kollega på en helt ny måde. Netop ved at spørge nysgerrigt ind i stedet for enten at tie stille, som Hanne tit ville vælge eller være mere konfronterende, som er Annis facon.

Det var til et personalemøde og gjaldt en medarbejder som hurtigt føler sig uretfærdigt behandlet og derfor nemt hidser sig op, hvis han fornemmer kritik, så effekten var faktisk ret stor, fordi vi alle så forandringen til mere tillid og bedre samarbejde med kollegaen."

Bent Nielsen

Arbejdsmiljørepræsentant på Dalmose Centralskole

”En af opgaverne handlede om at bytte roller og perspektiv. Og det skulle jeg jo så gøre med min leder. Og det gjorde vi simpelthen på den måde, at jeg var mødeleder på et personalemøde i stedet for ham.  Og så fik vi jo nogle andre reaktioner end vi plejer. Også overraskende, fordi det blev tydeligt at det ikke er medarbejderne versus ledelsen. Men at vi godt kan lede sammen, selvom vi er forskellige.

Og det har vi faktisk brugt aktivt flere gange siden. For eksempel holdt jeg også et kort oplæg om Spillet for Social Kapital, da vi introducerede det til resten af kollegerne. Før ville det nok bare være ledelsen. Dét, at spillet her er de små nære hverdagsting og at det i høj grad er bottom up, gør det simpelthen mere overskueligt at være med i som medarbejder.”

Siden er sidst opdateret 17. september 2021